Hlavní obsah

verletzen

Vyskytuje se v

Rückgrat: zranit si páteřsich das Rückgrat verletzen

ale: Velmi mu ublížila, ale přesto ji stále miluje.Sie hat ihn tief verletzt, doch er liebt sie immer noch.

bolestivě: bolestivě se zranitsich schmerzlich verletzen

poranit: Poranil jsem si prst.Ich habe mir den Finger verletzt.

ranit: být v boji (smrtelně) raněnim Kampf (tödlich) verletzt werden

smlouva: porušit smlouvueinen Vertrag verletzen

vzdušný: narušit vzdušný prostorden Luftraum verletzen

verletzen: Poranila jsem si ruku.Ich habe mir den Arm verletzt.