Hlavní obsah

přátelský

Přídavné jméno

  1. (kamarádský) freundschaftlich, freundlichpřátelská rada/službaein freundschaftlicher Rat/Dienst
  2. (příznivě nakloněný) freundschaftlich, Freundschafts-přátelská smlouvader Freundschaftsvertrag

Vyskytuje se v

nepřátelský: das Feindeslandnepřátelská země

pozdrav: mit freundlichem Grußs přátelským pozdravem

krajně: äußerst unfreundlich/gefährlich seinbýt krajně nepřátelský/nebezpečný

pohovor: mit j-m ein freundliches Gespräch führenvést přátelský pohovor s kým

rozprášit: feindliche Truppen zersprengenrozprášit nepřátelská vojska

zpustošit: ein feindliches Dorf ausplündernzpustošit nepřátelskou vesnici

freundschaftlich: mit j-m ein freundschaftliches Abkommen treffenuzavřít přátelskou dohodu s kým

Geist: Er ist ein freundlicher Geist.Je to přátelská duše.

Gruß: mit freundlichen Grüßens přátelským pozdravem závěr dopisu

přátelský: der Freundschaftsvertragpřátelská smlouva