Hlavní obsah

pozdrav

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (při setkání) der Gruß, die Begrüßung(sformel)zamávat komu na pozdravj-m zur Begrüßung winkenvstoupit bez pozdravuohne Gruß hineintreten
  2. (písemný) der Gruß, die Grußkarte, das Grußwortsrdečný pozdravein herzlicher Grußs přátelským pozdravemmit freundlichem Gruß
  3. (blahopřání) der Glückwunschposlat komu pozdrav k narozeninámj-m einen Glückwunsch zum Geburtstag schicken

Vyskytuje se v

bůh: Grüß Gott!Pozdrav Pán Bůh!

novoroční: der Neujahrsgrußnovoroční pozdrav

pěkný: einen schönen Gruß ausrichtenvyřídit pěkný pozdrav

s, se: mit freundlichen Grüßen, freundliche Grüßes pozdravem závěrečná formule dopisu

kynout: j-m zur Begrüßung winken, j-m einen Gruß zuwinkenkynout komu na pozdrav

mlčenlivý: eine stumme Begrüßungmlčenlivý pozdrav

mnoho: j-m viele Grüße schickenposlat mnoho pozdravů komu

nemluvný: wortlose Begrüßungnemluvný pozdrav

odpovědět: auf einen Gruß antwortenodpovědět na pozdrav

pokynout: j-m einen Gruß zuwinkenpokynout komu na pozdrav

přetlumočit: den Eltern Grüße übermittelnpřetlumočit rodičům pozdravy

smeknout: den Hut zum Gruß ziehensmeknout na pozdrav

z, ze: ein Gruß aus Berlinpozdrav z Berlína

zámoří: ein Gruß aus Überseepozdrav ze zámoří

erheben: die Hand zum Gruß erhebenpozdvihnout ruku k pozdravu

Gruß: j-m die Hand zum Gruß reichenpodat komu ruku na pozdrav

höflich: j-n höflich grüßenkoho zdvořile pozdravit

neigen: den Kopf zum Gruß neigensklonit hlavu na pozdrav

schicken: einen Gruß schickenposlat pozdrav

tippen: Er tippte grüßend an seine Mütze.Na pozdrav se dotkl čepice.

würdigen: j-n keines Grußes würdigennestát komu za pozdrav

pozdrav: ein herzlicher Grußsrdečný pozdrav