Hlavní obsah

schön

Přídavné jméno

  1. pěkný, krásný, příjemnýDas ist sehr schön von dir.To je od tebe velmi pěkné.einen schönen Urlaub am Meer verbringenstrávit krásnou dovolenou u moře
  2. hovor.pěkný, notný, pořádný
  3. užívá se k vyjádření rozhořčeníhovor., iron.pěkný, krásnýDas sind ja schöne Aussichten!To jsou tedy pěkné vyhlídky!
  4. hovor.pěkněschön clever seinbýt pěkně chytrý

Vyskytuje se v

bleiben: Immer (schön) senkrecht bleiben!Hlavně klid!, To chce klid!

machen: j-m (schöne) Augen machendělat hezké oči na koho, házet okem po kom

Ordnung: in schönster/bester Ordnungv nejlepším pořádku

Stange: eine ganze/hübsche/schöne Stangehromada, fůra, hodně

Wort: schöne Worte machenvést pěkné řečičky

Morgen: eines (schönen) Morgensjednoho (pěkného) rána

übersichtlich: ein sehr schön übersichtlicher Stadtplanvelmi dobře přehledný plán města

all: alle schönen Mädchenvšechny pěkné dívky

assoziieren: schöne Erinnerungen mit einem Geruch assoziierenspojovat si s určitou vůni pěkné vzpomínky

hoffen: Ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter gibt.Doufám, že bude zítra hezké počasí.

jener, jene, jenes: wegen jener schönen Taschekvůli (tam)té pěkné tašce

pusten: Es pustete draußen ganz schön.Venku pěkně fučelo.

Sache: Dieser Laden hat schöne Sachen.Tento obchod má pěkné věci.

sagen: Wie man so schön sagt.Jak se tak říká.

sehr: ein sehr schönes Bildvelmi pěkný obraz

selten: Das ist ein selten schöner Hund!To je obzvlášť krásný pes!

so: Es ist hier so schön!Je tady tak krásně!

Tag: eines schönen Tagesjednoho krásného dne

träumen: Träum was Schönes!Hezké sny!

und: Die und schön?Ta a hezká?

welcher, welche, welches: das Kind, welches das schönste Bild gemalt hatdítě, které namalovalo nejkrásnější obrázek

kráska: Kráska a zvířeDie Schöne und das Biest

krásný: krásná literaturaschöne Literatur/die Belletristik

krásný: jednoho krásného dneeines schönen Tages

pěkně: pěkně prosím/děkujibitte/danke schön

pěkný: vyřídit pěkný pozdraveinen schönen Gruß ausrichten

hezky: Jen zůstaň hezky doma.Bleib nur schön zu Hause.

hezký: hezké počasíschönes Wetter

hezký: dostávat hezké penízeschönes Geld bekommen

jenže: Je to pěkný pokoj, jenže nemá výhled na moře.Es ist ein schönes Zimmer, nur dass es keine Aussicht aufs Meer hat.

kouzelně: být kouzelně krásnýzauberhaft schön sein

krásně: krásně malovat/mluvitschön malen/sprechen

krásně: Venku je krásně.Draußen ist es schön.

libovat si: Liboval si, že je pěkné počasí.Er erfreute sich an dem schönen Wetter.

mít: Zítra má být hezky.Morgen soll schönes Wetter sein.

naštvat: Pěkně mě naštval!Er hat mich schön aufgebracht!

pěkně: pěkně vypadatschön ausschauen

pěkně: Venku je pěkně.Draußen ist es schön.

pěkně: vydělávat si pěkněschön verdienen

pěkný: mít pěkné očischöne Augen haben

pěkný: To je mi pěkné nadělení!Das ist mir eine schöne Bescherung!

pěkný: pěkné počasíschönes Wetter

pěkný: Je to odsud pěkný kus cesty.Von hier aus ist es ein schönes Stück Weg.

plesat: plesat nad krásným počasímüber schönes Wetter jubeln

postava: mít pěknou postavueine schöne Figur haben

rozhled: Z vrcholku je pěkný rozhled.Von dem Gipfel ist es eine schöne Aussicht.

udělat se: Udělalo se hezky.Es ist schön geworden.

Venuše: krásná jako Venušeschön wie Venus

vidět: Jsem rád, že tě vidím.Schön dich zu sehen.

vroubený: ostrov vroubený krásnými plážemieine von schönen Stränden umsäumte Insel

vylákat: Krásné počasí je vylákalo ven.Das schöne Wetter lockte sie ins Freie.

zamávat: Pěkně to s ní zamávalo.Es hat sie ganz schön erschüttert.

zároveň: Je krásná a zároveň inteligentní.Sie ist schön und zugleich intelligent.