Hlavní obsah

schön

Přídavné jméno

  1. pěkný, krásný, příjemnýDas ist sehr schön von dir.To je od tebe velmi pěkné.einen schönen Urlaub am Meer verbringenstrávit krásnou dovolenou u moře
  2. hovor.pěkný, notný, pořádný
  3. užívá se k vyjádření rozhořčeníhovor., iron.pěkný, krásnýDas sind ja schöne Aussichten!To jsou tedy pěkné vyhlídky!
  4. hovor.pěkněschön clever seinbýt pěkně chytrý

Vyskytuje se v

machen: j-m (schöne) Augen machendělat hezké oči na koho, házet okem po kom

Ordnung: in schönster/bester Ordnungv nejlepším pořádku

schön: (Na) schön!(No) Dobrá!, (No) Dobře!

Stange: eine ganze/hübsche/schöne Stangehromada, fůra, hodně

Wort: schöne Worte machenvést pěkné řečičky

Morgen: eines (schönen) Morgensjednoho (pěkného) rána

übersichtlich: ein sehr schön übersichtlicher Stadtplanvelmi dobře přehledný plán města

all: alle schönen Mädchenvšechny pěkné dívky

assoziieren: schöne Erinnerungen mit einem Geruch assoziierenspojovat si s určitou vůni pěkné vzpomínky

hoffen: Ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter gibt.Doufám, že bude zítra hezké počasí.

jener, jene, jenes: wegen jener schönen Taschekvůli (tam)té pěkné tašce

pusten: Es pustete draußen ganz schön.Venku pěkně fučelo.

Sache: Dieser Laden hat schöne Sachen.Tento obchod má pěkné věci.

sagen: Wie man so schön sagt.Jak se tak říká.

sehr: ein sehr schönes Bildvelmi pěkný obraz

selten: Das ist ein selten schöner Hund!To je obzvlášť krásný pes!

so: Es ist hier so schön!Je tady tak krásně!

Tag: eines schönen Tagesjednoho krásného dne

träumen: Träum was Schönes!Hezké sny!

und: Die und schön?Ta a hezká?

welcher, welche, welches: das Kind, welches das schönste Bild gemalt hatdítě, které namalovalo nejkrásnější obrázek

kráska: Die Schöne und das BiestKráska a zvíře

krásný: schöne Literatur/die Belletristikkrásná literatura

pěkně: bitte/danke schönpěkně prosím/děkuji

pěkný: einen schönen Gruß ausrichtenvyřídit pěkný pozdrav

hezky: Bleib nur schön zu Hause.Jen zůstaň hezky doma.

hezký: schönes Wetterhezké počasí

jenže: Es ist ein schönes Zimmer, nur dass es keine Aussicht aufs Meer hat.Je to pěkný pokoj, jenže nemá výhled na moře.

kouzelně: zauberhaft schön seinbýt kouzelně krásný

krásně: schön malen/sprechenkrásně malovat/mluvit

libovat si: Er erfreute sich an dem schönen Wetter.Liboval si, že je pěkné počasí.

mít: Morgen soll schönes Wetter sein.Zítra má být hezky.

naštvat: Er hat mich schön aufgebracht!Pěkně mě naštval!

plesat: über schönes Wetter jubelnplesat nad krásným počasím

postava: eine schöne Figur habenmít pěknou postavu

rozhled: Von dem Gipfel ist es eine schöne Aussicht.Z vrcholku je pěkný rozhled.

udělat se: Es ist schön geworden.Udělalo se hezky.

Venuše: schön wie Venuskrásná jako Venuše

vidět: Schön dich zu sehen.Jsem rád, že tě vidím.

vroubený: eine von schönen Stränden umsäumte Inselostrov vroubený krásnými plážemi

bleiben: Immer (schön) senkrecht bleiben!Hlavně klid!, To chce klid!

vylákat: Das schöne Wetter lockte sie ins Freie.Krásné počasí je vylákalo ven.

zamávat: Es hat sie ganz schön erschüttert.Pěkně to s ní zamávalo.

zároveň: Sie ist schön und zugleich intelligent.Je krásná a zároveň inteligentní.