Hlavní obsah

pěkně

Příslovce

  • schön, hübschpěkně vypadatschön ausschauenVenku je pěkně.Draußen ist es schön.vydělávat si pěkněschön verdienenpěkně prosím/děkujibitte/danke schön

Vyskytuje se v

kaše: být v pěkné kašiin der Patsche sitzen

pěkný: vyřídit pěkný pozdraveinen schönen Gruß ausrichten

jenže: Je to pěkný pokoj, jenže nemá výhled na moře.Es ist ein schönes Zimmer, nur dass es keine Aussicht aufs Meer hat.

libovat si: Liboval si, že je pěkné počasí.Er erfreute sich an dem schönen Wetter.

naštvat: Pěkně mě naštval!Er hat mich schön aufgebracht!

nepěkně: vypadat nepěkněunschön ausschauen

nepěkně: nepěkně se zachovat ke komusich zu j-m unschön betragen

nepěkný: nepěkný obličejein unschönes Gesicht

odřít: Pěkně mě v hospodě odřeli.Ich bin in der Kneipe tüchtig gerupft worden.

pěkný: mít pěkné očischöne Augen haben

pěkný: To je mi pěkné nadělení!Das ist mir eine schöne Bescherung!

pěkný: pěkné počasíschönes Wetter

pěkný: Je to odsud pěkný kus cesty.Von hier aus ist es ein schönes Stück Weg.

podat si: Až přijde domů, pěkně si ho podám.Den werde ich mir mal richtig vorknöpfen, sobald er nach Hause kommt.

postava: mít pěknou postavueine schöne Figur haben

rozhled: Z vrcholku je pěkný rozhled.Von dem Gipfel ist es eine schöne Aussicht.

vytočený: Jsem pěkně vytočený.Ich bin ganz aus dem Häuschen.

zacvičit: Ta zpráva s ní pěkně zacvičila.Die Nachricht hat sie sehr erschüttert.

zamávat: Pěkně to s ní zamávalo.Es hat sie ganz schön erschüttert.

lapat: Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.Mit Speck fängt man Mäuse.