Hlavní obsah

vystoupení

Vyskytuje se v

hora: vystoupit/vylézt na horueinen Berg besteigen/hinaufklettern

příští: příští zastávku vystoupitnächste Station aussteigen

konečná: vystoupit na konečnéan der Endstation aussteigen

vrchol: vystoupit na vrchol horyden Berggipfel besteigen

vyhrnout: Vyhrnula si šaty a vystoupila po schodech.Sie schürzte ihr Kleid und stieg die Treppe hinauf.

vystoupit: Vystoupil na horu.Er bestieg den Berg.

z, ze: vystoupit z vlakuaus dem Zug aussteigen

absteigen: vom Wagen absteigenvystoupit z vozu

heraustreten: aus der Reihe heraustretenvystoupit z řady

Höhe: eine Höhe ersteigenvystoupit na pahorek

Kirche: aus der Kirche austretenvystoupit z církve

Menge: aus der Menge tretenvystoupit z davu

Öffentlichkeit: mit etw. an die Öffentlichkeit tretenvystoupit s čím na veřejnost, zveřejnit co