Hlavní obsah

hora

Vyskytuje se v

hora: hornatá krajina, pohoří die Berge, das Gebirge, die Bergkettehory

ledovcový: der Gletscherbergledovcová hora

pata: der Bergfußpata hory

hotýlek: ein kleines Berghotelhotýlek v horách

jet: ins Gebirge fahrenjet na hory

na: ins Gebirge fahrenjet na hory

obrys: die Umrisse der Bergeobrysy hor

osada: die Ortschaft am Fuße des Bergesosada na úpatí hory

pokrytý: schneebedeckte Bergehory pokryté sněhem

přitéct: Aus den Gebirgen strömte eine Menge Wasser dem Fluss zu.Z hor přitekla do řeky spousta vody.

přizabít se: sich im Gebirge fast umbringenpřizabít se v horách

slézt: Der Schnee ist auch im Gebirge verschwunden.Sníh už slezl i na horách.

ti, ty, ta: Siehst du die Berge in der Ferne?Vidíš ty hory v dáli?

úpatí: Die Stadt liegt am Fuß der Berge.Město leží na úpatí hor.

víkend: am Wochenende ins Gebirge fahrenjet o víkendu na hory

vrchol: den Berggipfel besteigenvystoupit na vrchol hory

vysoko: hoch im Gebirgevysoko v horách

vystoupit: Er bestieg den Berg.Vystoupil na horu.

zamračeno: Im Gebirge wird es heiter, in den Tiefebenen bewölkt.Na horách bude jasno, v nížinách zamračeno.

zasněžený: beschneite Berggipfelzasněžené vrcholy hor

důl: j-m goldene Berge versprechenslibovat komu hory doly

Berg: in die Berge fahrenjet na hory

Ausflug: einen Ausflug in die Berge machenudělat si výlet do hor

Führer: Die Bergbesteigung ist nur mit einem Führer möglich.Výstup na horu je možný jen s průvodcem.

greifbar: přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.Hory jsou už vidět.

wollen: Ich wollte in den Ferien ins Gebirge fahren.Chtěl jsem jet o prázdninách na hory.