Hlavní obsah

spousta

Vyskytuje se v

mít: mít spoustu volného časueine Menge Freizeit haben

práce: Mám spoustu práce.Ich habe viel zu tun.

promrhat: promrhat spoustu časuviel Zeit vertun

přitéct: Z hor přitekla do řeky spousta vody.Aus den Gebirgen strömte eine Menge Wasser dem Fluss zu.

spolknout: Vybavení spolkne spoustu peněz.Die Ausrüstung verschlingt viel Geld.

spolykat: Početná rodina spolyká spoustu peněz.Eine zahlreiche Familie verschlingt viel Geld.

uřvaný: spousty uřvaných papouškůviele schreiende Papageien

utržit: Utržil spoustu peněz za dům.Er hat viel Geld für sein Haus erlöst.

vmíchat: vmíchat do projevu spoustu cizích slovviele Fremdwörter in die Rede einfügen

vyjet: vyjet spoustu benzinuviel Benzin verfahren

vypálit: Za zimu vypálili spoustu dřeva.Im Winter haben sie viel Holz verbrannt.

anstehen: Dnes je na řadě spousta práce!Heute steht eine Menge Arbeit an!

aufhalsen: hodit komu na krk spoustu prácej-m viel Arbeit aufhalsen

erschwindeln: Vyloudil (si) spoustu peněz.Er hat (sich) eine Menge Geld erschwindelt.

Menge: udělat v domácí úloze spoustu chybin der Hausaufgabe eine Menge Fehler machen

Sorge: mít spoustu starostí/být bez starostívoller/ohne Sorgen sein

vergeuden: Promarnil jsem tím spoustu času.Ich habe damit viel Zeit vergeudet.