Hlavní obsah

důl

Vyskytuje se v

hlubinný: die Tiefbaugrube/Tiefbohrunghlubinný důl/vrt

hnědouhelný: die Braunkohlengrubehnědouhelný důl

klobouk: Hut ab vor j-m/etw.!Klobouk dolů před kým/čím!

pískový: die Sandgrubepískový důl

zlatý: die Goldgrubepřen. zlatý důl

železnorudný: die Eisenerzgrubeželeznorudný důl

dole: unten in der Schubladedole v zásuvce

dolem: unten herum gehenjít dolem

dolů: runterspringenskočit dolů

jít: Die Preise fallen.Ceny jdou dolů.

pověsit se: sich kopfunter hängenpověsit se hlavou dolů

s, se: herabfahrenjet s kopce dolů

sesout se: Das Gestein rutschte ab.Kamení se sesulo dolů.

shora: von oben herunterkommensejít shora dolů

skutálet se: Die Träne rollte von seiner Wange herab.Slza se mu skutálela po tváři dolů.

uhelný: die Kohl(en)grubeuhelný důl

uranový: Uranbergwerkeuranové doly

hora: j-m goldene Berge versprechenslibovat komu hory doly

herab: vom Himmel herabz nebe dolů

hinab: den Fluss hinabdolů po řece/proudu

herunterkommen: die Treppe herunterkommensejít dolů po schodech

richten: den Finger nach unten richtenzamířit prstem dolů

Zug: ein starker Zug nach untensilný tah dolů

důl: in den Schacht einfahrenfárat do dolu