Hlavní obsah

údolí

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

překlenout: překlenout údolí mostemdas Tal überbrücken

přivalit se: Laviny se přivalily do údolí.Lawinen wälzten sich ins Tal.

rozestoupit se: Údolí se rozestoupilo.Das Tal öffnete sich.

rozprostírat se: Město se rozprostírá v údolí.Die Stadt erstreckt sich im Tal.

rozprostřít se: V údolí se rozprostřela mlha.Im Tal breitete sich Nebel aus.

řítit se: Lavina se řítí do údolí.Die Lawine stürzt ins Tal.

sestup: sestup do údolíder Abstieg ins Tal

úžit se: Údolí se stále více úží.Das Tal verengt sich zunehmend.

strömen: Údolím protéká divoká řeka.In der Schlucht strömt ein reißender Fluss.

Tal: téct do údolíins/zu Tal fließen

údolí: horské údolídas Bergtal