Hlavní obsah

řítit se

Nedokonavé sloveso

  1. (prudce se valit) (hinunter)stürzen, nachstürzenLavina se řítí do údolí.Die Lawine stürzt ins Tal.
  2. (hnát se) rasen irgendwohin, zuschießen auf j-n/etw., nachstürzen j-m/etw.řítit se po schodechdie Treppe herunter rasenŘítil se ke mně.Er schoss auf mich zu.
  3. přen.(směřovat) rennen, strebenřítit se do záhubyins Verderben rennen

Vyskytuje se v

záhuba: in sein Verderben rennenřítit se do záhuby

propast: in den Abgrund stürzenpřen. řítit se do propasti

zkáza: ins Verderben rennenřítit se do zkázy

řítit se: die Treppe herunter rasenřítit se po schodech