Hlavní obsah

číslo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (číslice) die Zahl, die Ziffer, die Nummersudá/lichá číslagerade/ungerade Zahlenpoštovní směrovací číslodie Postleitzahlčíslo domudie Hausnummermat. desetinné číslodie Dezimalzahl
  2. (časopisu ap.) die Nummer, die Ausgabenové číslo novineine neue Nummer einer Zeitung
  3. (část programu) die Nummercirkusové číslodie Zirkusnummer
  4. (velikost zboží) die Nummer, die Größečíslo botdie Schuhgröße
  5. (gramatická kategorie) der Numerusling. číslo jednotné/množnédie Einzahl/Mehrzahl, der Singular/Plural
  6. hovor. expr.(výtečník) die Nummer

Vyskytuje se v

jednotný: jednotné číslosingulár der Singular, die Einzahl

množný: množné čísloder Plural, die Mehrzahl

desetinný: mat. desetinné číslodie Dezimalzahl

dodatkový: dodatkové číslodie Zusatzzahl

fax: číslo faxudie Faxnummer

identifikační: identifikační číslodie Identifikationsnummer

informace: informace o telefonních číslechdie Telefonauskunft

iracionální: mat. iracionální čísloirrationale Zahl

kabaretní: kabaretní číslodie Kabarettnummer

kardinální: mat. kardinální číslodie Kardinalzahl

komplexní: mat. komplexní číslo/funkcedie komplexe Zahl/Funktion

konkrétní: mat. konkrétní číslokonkrete Zahl

lichý: mat. liché čísloungerade Zahl

nešťastný: nešťastné číslodie Unglückszahl

podací: podací číslodie Aufgabenummer

poštovní: poštovní směrovací číslodie Postleitzahl/PLZ

privátní: privátní telefonní číslodie Privatnummer

směrný: ekon. směrné číslodie Richtzahl

směrovací: poštovní směrovací číslodie Postleitzahl

šťastný: šťastné číslodie Glückszahl

telefonní: telefonní číslodie Telefonnummer

varietní: varietní číslodie Varieté-Nummer

záporný: mat. záporné číslodie negative Zahl

dělitelný: číslo dělitelné šestieine durch sechs teilbare Zahl

dosadit: dosadit do vzorce čísladie Zahlen in die Formel einsetzen

kladný: kladná číslapositive Zahlen

nahoru: zaokrouhlit číslo nahorudie Zahl nach oben abrunden

napsat: napsat si čí telefonní číslo(sich) j-s Telefonnummer (auf)schreiben

násobit: násobit číslo pětidie Zahl mit fünf multiplizieren

nedělitelný: mat. nedělitelné číslounteilbare Zahl

sudý: sudé číslogerade Zahl

tipnout (si): Tipl šest čísel z deseti.Er hat sechs Nummern von zehn richtig getippt.

vynásobit: vynásobit číslo desetidie Zahl mit zehn multiplizieren

vytáčet se: Telefonní číslo se vytáčí automaticky.Die Telefonnummer wird automatisch gewählt.

vytočit: Vytočil jsem špatné číslo.Ich habe mich verwählt.

zapamatovat si: zapamatovat si číslosich eine Nummer merken

zářijový: zářijové číslo časopisudie Septemberausgabe der Zeitschrift