Hlavní obsah

adaptovat

Vyskytuje se v

adaptovat: sich an die neue Umgebung anpassenadaptovat se na nové prostředí