Hlavní obsah

přizpůsobit

Vyskytuje se v

pružně: pružně se přizpůsobit komu/čemusich flexibel an j-n/etw. anpassen

angleichen: přizpůsobit se svému okolísich seiner/an seine Umgebung angleichen

assimilieren: lehce se přizpůsobit okolísich leicht an eine Umgebung assimilieren