Hlavní obsah

metoda

Podstatné jméno, rod ženský

  • die Methode, das Verfahrenvyzkoušet novou metodueine neue Methode ausprobierenped. vyučovací metodydie Unterrichtsmethodenmed. metoda léčbydie Heilmethode

Vyskytuje se v

nácvikový: die Übungsmethodenácviková metoda

pokus: die Versuch-und-Irrtum-Methodemetoda pokusu a omylu

šlechtitelský: die Veredelungsmethode/Zuchtmethodešlechtitelská metoda

testový: die Testmethodeped., psych. testová metoda

učební: die Unterrichtsmethode/der Lehrstoff/der Lehrplanučební metoda/látka/plán

prolínat se: Diese zwei Methoden überschneiden sich.Tyto dvě metody se navzájem prolínají.

vynalezený: eine neu erfundene Methode testentestovat nově vynalezenou metodu

differenzieren: differenzierte Methodendiferencované metody

idiotensicher: eine idiotensichere Methodemetoda jako pro blbce

Methode: eine zuverlässige/praktische Methodespolehlivá/praktická metoda

Rückgriff: der Rückgriff auf alte Methodennávrat ke starým metodám

unterscheiden: Worin unterscheiden sich die beiden Methoden?V čem se obě metody liší?

metoda: die Unterrichtsmethodenped. vyučovací metody