Hlavní obsah

odhlasovat

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

odhlasovat: Das Parlament hat ein neues Gesetz beschlossen.Parlament odhlasoval nový zákon.