Hlavní obsah

fest

Vyskytuje se v

Boden: mít pevnou půdu pod nohamafesten Boden unter den Füßen haben

brauchen: potřebovat pevnou rukueine feste Hand brauchen

Sattel: sedět pevně v sedle v práci ap.fest im Sattel sitzen

Zügel: držet otěže (pevně) v rukoudie Zügel (fest) in der Hand haben

anhaften: Špína pořádně lpí na tomto místě.Der Schmutz haftet an dieser Stelle fest an.

Arbeitszeit: pevná/pružná pracovní dobafeste/gleitende Arbeitszeit

Basis: spočívat na pevném základuauf einer festen Basis ruhen

fest: vyvinout nové odolné vláknoeine neue feste Fiber entwickeln

feststehen: Už je jisté, kdy se vezmou?Steht schon fest, wann sie heiraten?

Freund: mít stálého přítele, mít vážnou známosteinen festen Freund haben

Führung: Tvé dceři chybí pevné vedení.Deiner Tochter fehlt eine feste Führung.

kirchlich: slavit církevní slavnostein kirchliches Fest feiern

mitkriegen: Pochytila jsi, že chce pořádat oslavu?Hast du mitgekriegt, dass er ein Fest machen will?

Stand: stát pevně, mít pevný postojeinen festen Stand haben

Untergrund: postavit dům na pevném základuein Haus auf festem Untergrund bauen

Wohnsitz: bez trvalého bydlištěohne festen Wohnsitz

linka: pevná linkafester Anschluss

pevný: fyz. pevné skupenstvífester Zustand

tuhý: tech. tuhá palivafeste Brennstoffe

tvrdý: tvrdý spánekein fester Schlaf

kladka: pevná kladkafeste Rolle

mechanika: mechanika pevných tělesdie Mechanik der festen Körper

otěž: mít otěže pevně v rukoudie Zügel fest in der Hand halten

pevně: pevně sešít coetw. fest zusammennähen

přimrzat: Prádlo přimrzá ke šňůře.Die Wäsche friert an der Leine fest.

semknutý: pevně semknutá rodinaeine fest zusammenhaltende Familie

skupenství: pevné/kapalné/plynné skupenstvífester/flüssiger/gasförmiger Aggregatzustand

svírat: svírat v ruce zbraňdie Waffe in der Hand fest halten

tuhnout: Vosk tuhne.Das Wachs wird fest.

ustálený: ustálená polohaeine feste Position

vězet: Auto vězí ve sněhu.Das Auto sitzt im Schnee fest.

zařeknout se: Zařekla se, že už nepromluví.Sie hat sich fest vorgenommen, nicht mehr zu sprechen.

známost: mít vážnou známostfeste Freundin/festen Freund haben

ztuhnout: Vosk rychle ztuhl.Das Wachs wurde schnell fest.

psát: To si piš!Das steht fest!

bekommen: získat pevnou půdu pod nohamafesten Boden unter die Füße bekommen