Hlavní obsah

začít

Vyskytuje se v

nadějně: hoffnungsvoll anfangenzačít nadějně

nanovo: aufs Neue beginnenzačít nanovo

naopak: So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!

odpředu: Wir fangen von vorne an.Začněme odpředu.

slepnout: Im Alter fing er an, blind zu werden.Ve stáří začal slepnout.

tedy: Also fangen wir an.Začněme tedy.

zneklidnět: Der Hund wurde unruhig und begann zu bellen.Pes zneklidněl a začal štěkat.

zuřit: Der Wahnsinnige begann zu toben.Šílenec začal zuřit.

vorn(e): wieder von vorn(e) mit etw. anfangen (müssen)(muset) začít s čím znovu od začátku

Zweifel: in Zweifel geratenzačít pochybovat

Anfang: (k)einen Anfang finden(ne)vědět jak začít

anfangen: Sie fing mit diesen Worten an...Začala těmito slovy...

Arbeit: mit der Arbeit beginnenzačít s prací

beginnen: Am Abend begann es zu schneien.Večer začalo sněžit.

Gebrauch: ein neues Gerät in Gebrauch nehmenzačít používat nový přístroj

losen: Wir wollen losen, wer anfängt.Chceme losovat, kdo začne.

losgehen: Nun kann's losgehen!A teď to může začít!

durchsieben: Sie begannen, die Bewerber durchzusieben.Začali uchazeče prosévat.

začít: nastat anfangen*, beginnen*začít (se)