Hlavní obsah

převzetí

Vyskytuje se v

jednatelství: převzít jednatelstvídie Geschäftsführung übernehmen

převzít: převzít dědictví po rodičíchdie elterliche Erbschaft antreten

ergreifen: převzít moc i násilímdie Macht ergreifen

Verantwortung: převzít odpovědnost za koho/cofür j-n/etw. eine Verantwortung übernehmen

abnehmen: Převzala od listonoše balíček.Sie nahm dem Briefträger das Päckchen ab.

entgegennehmen: převzít dopis od listonoškyeinen Brief von der Briefträgerin entgegennehmen

Führung: převzít vedení firmydie Führung der Firma übernehmen

Garantie: (ne)převzít záruku za co(keine) Garantie für etw. übernehmen

übernehmen: převzít zbožíWaren übernehmen