Hlavní obsah

Fabrik

Vyskytuje se v

arbeiten: pracovat na poště/v továrněbei der Post/in der Fabrik arbeiten

Leute: Továrna zaměstnává více jak 200 lidí.Die Fabrik beschäftigt mehr als 200 Leute.

Schlot: hovor. rauchen wie ein Schlothulit jako fabrika

umfunktionieren: předělat starou továrnu na diskotékueine alte Fabrik zu einer/in eine Disko umfunktionieren

nálet: nálet na město/továrnuder Luftangriff auf die Stadt/Fabrik

vyzbrojit: vyzbrojit továrnu moderními strojidie Fabrik mit modernen Maschinen ausrüsten

zamořit: Továrna zamořila vzduch.Die Fabrik verpestete die Luft.

hulit: rauchen wie ein Schlothulit jako fabrika