Hlavní obsah

dílo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (výtvor) das Werk, die Schöpfungdílo zkázydas Vernichtungswerk
  2. (umělecké ap.) das Werkumělecké/hudební dílodas Kunstwerk/Musikwerk
  3. (činnost, práce) das Werk, die Arbeithledět si svého dílaseiner Arbeit nachgehen

Vyskytuje se v

díl: náhradní dílydie Ersatzteile

hřmění: hřmění dělder Kanonendonner

mistrovský: mistrovské dílodas Meisterwerk

monumentální: monumentální dílodas Monumentalwerk

umělecký: umělecké dílo/řemeslodas Kunstwerk/Kunsthandwerk

vrcholný: vrcholné dílodas Hauptwerk

díl: co rozdělit na tři dílyetw. in drei Teile teilen

dílem: Dílem zůstali, dílem odešli.Sie sind teils geblieben und teils weggegangen.

dotvořit: Sochař dotváří své dílo.Der Bildhauer gibt seinem Werk eine endgültige Form.

fundamentální: fundamentální dílofundamentales Werk

geniální: geniální díloein geniales Werk

klasický: klasická díla literaturyklassische literarische Werke

mistr: díla starých mistrůWerke alter Meister

neoriginální: neoriginální náhradní dílynicht originale Ersatzteile

přetrvat: Dobré dílo přetrvá staletí.Ein gutes Werk überdauert Jahrhunderte.

rovný: dělit dědictví rovným dílemdas Erbe zu gleichen Teilen teilen

sešít: sešít díly suknědie Teile des Rockes zusammennähen

stejný: rozdělit co na stejné dílyetw. in gleiche Teile teilen

vydání: souborné vydání díladie Gesamtausgabe des Werks

završit: Završil své životní dílo.Er hat sein Lebenswerk vollendet.

jídlo: Jak k jídlu, tak k dílu.Wie einer isst, so arbeitet er auch.

Teil: sein(en) Teil zu etw. beisteuernpřispět svým dílem k čemu

Band: ein Werk in zehn Bändendílo v deseti svazcích

beitragen: seinen Teil zu etw. beitragenpřispět k čemu svým dílem

bestehen: Das Werk besteht aus drei Teilen.Dílo se skládá ze tří částí.

sämtlich: Schillers sämtliche Werkevšechna Schillerova díla

umfassen: Das Werk umfasst sechs Bände.Dílo obsahuje 6 svazků.

vollenden: ein Werk vollendendokončit dílo