Hlavní obsah

Band

Das, podstatné jméno~(e)s, -ä-er/~e

  1. am laufenden Band hovor.jako na běžícím páse, bez přerušení

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. svazek knihaein Werk in zehn Bändendílo v deseti svazcích
  2. soubor, sbírka veršů, kreseb ap.

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. Das spricht Bände. hovor.To mluví za vše.

Vyskytuje se v

skupina: hudební skupinadie (Musik)Band, die (Musik)Gruppe

bouda: Uvaž psa k boudě!Binde den Hund an die Hütte an!

chrlit: chrlit jednu knihu za druhouBücher am laufenden Band produzieren

obvaz: strhnout komu obvaz z čehoj-m die Binde von etw. herunterreißen

poutat: Byl poután slibem.Er war durch ein Versprechen gebunden.

přivázat: přivázat psa k bouděden Hund an die Hundehütte binden

rozpadat se: Jejich parta se postupně rozpadá.Ihre Bande löst sich allmählich auf.

rozrůst se: Jejich parta se rozrostla.Ihre Bande ist angewachsen.

smyčka: zavázat smyčku na tkaničkácheine Schleife am Schuhband binden

spoutaný: spoutaný společenskými konvencemian gesellschaftliche Konventionen gebunden

svázat: svázat květiny do věncedie Blumen zum Kranz (zusammen)binden

uvázat: uvázat si kravatusich die Krawatte (um)binden

vaz: natažené vazygezerrte Bänder

vydat: vydat román ve třech svazcícheinen Roman in drei Bänden verlegen

páska: publ. přestřihnout páskudas Band durchschneiden

svázaný: Mám svázané ruce.Mir sind die Hände gebunden.

Tuch: uvázat šátekein Tuch binden

Band: dílo v deseti svazcíchein Werk in zehn Bänden

binden: svázat obilí do snopůKorn in Garben/zu Garben binden

Kopf: Je hlavou party.Er ist der Kopf der Bande.

samten: přišít sametovou stuhuein samtenes Band zunähen

umfassen: Dílo obsahuje 6 svazků.Das Werk umfasst sechs Bände.

vertraglich: být smluvně vázánvertraglich gebunden sein

Knüppel: uvázat si kouli na nohu, uplést si na sebe bičsich Dat einen Knüppel ans Bein binden

banda: die Räuberbandelupičská banda