Hlavní obsah

dílem

Spojka

  • jednakteils-teilsDílem zůstali, dílem odešli.Sie sind teils geblieben und teils weggegangen.

Vyskytuje se v

dílo: das Vernichtungswerkdílo zkázy

hřmění: der Kanonendonnerhřmění děl

mistrovský: das Meisterwerkmistrovské dílo

monumentální: das Monumentalwerkmonumentální dílo

umělecký: das Kunstwerk/Kunsthandwerkumělecké dílo/řemeslo

vrcholný: das Hauptwerkvrcholné dílo

dílem: Sie sind teils geblieben und teils weggegangen.Dílem zůstali, dílem odešli.

dotvořit: Der Bildhauer gibt seinem Werk eine endgültige Form.Sochař dotváří své dílo.

fundamentální: fundamentales Werkfundamentální dílo

geniální: ein geniales Werkgeniální dílo

klasický: klassische literarische Werkeklasická díla literatury

mistr: Werke alter Meisterdíla starých mistrů

neoriginální: nicht originale Ersatzteileneoriginální náhradní díly

přetrvat: Ein gutes Werk überdauert Jahrhunderte.Dobré dílo přetrvá staletí.

rovný: das Erbe zu gleichen Teilen teilendělit dědictví rovným dílem

sehnání: die Beschaffung der Ersatzteilesehnání náhradních dílů

sešít: die Teile des Rockes zusammennähensešít díly sukně

složený: aus fünf Teilen zusammengesetztsložený z pěti dílů

stejný: etw. in gleiche Teile teilenrozdělit co na stejné díly

vydání: die Gesamtausgabe des Werkssouborné vydání díla

završit: Er hat sein Lebenswerk vollendet.Završil své životní dílo.

jídlo: Wie einer isst, so arbeitet er auch.Jak k jídlu, tak k dílu.

gleich: den Kuchen in zwölf gleiche Teile schneidenrozkrojit koláč na dvanáct stejných dílů

Teil: sein(en) Teil zu etw. beisteuernpřispět svým dílem k čemu

Band: ein Werk in zehn Bändendílo v deseti svazcích

beitragen: seinen Teil zu etw. beitragenpřispět k čemu svým dílem

bestehen: Das Werk besteht aus drei Teilen.Dílo se skládá ze tří částí.

sämtlich: Schillers sämtliche Werkevšechna Schillerova díla

umfassen: Das Werk umfasst sechs Bände.Dílo obsahuje 6 svazků.

vollenden: ein Werk vollendendokončit dílo

díl: die Ersatzteilenáhradní díly