Hlavní obsah

Teil

Der, das~(e)s, ~e

  1. část, díl románu ap.zum Teilčástečně, zčásti
  2. podíl, částich für mein(en) Teilco se mě týče
  3. podíl, příspěveksein(en) Teil zu etw. beisteuernpřispět svým dílem k čemu
  4. část, stranaDiese Auseinandersetzung ist für beide Teile peinlich.Tento spor je pro obě strany trapný.
  5. kus, část, dílein defektes Teil austauschenvyměnit vadný kus

Vyskytuje se v

gleich: den Kuchen in zwölf gleiche Teile schneidenrozkrojit koláč na dvanáct stejných dílů

Hälfte: etw. in zwei Hälften teilenrozdělit co na dvě půlky

zu: zum Teilzčásti

beitragen: seinen Teil zu etw. beitragenpřispět k čemu svým dílem

bestehen: Das Werk besteht aus drei Teilen.Dílo se skládá ze tří částí.

ergeben: 60 geteilt durch 4 ergibt 15.60 děleno 4 je 15.

hierdurch: Hierdurch teilen wir Ihnen mit, dass...Tímto vám sdělujeme, že...

teilen: Wir teilten den Gewinn unter uns.Rozdělili jsme si zisk mezi sebe.

teils: Teils hatte ich Glück, teils Pech.Částečně jsem měl štěstí, částečně smůlu.

Teil: zum Teilčástečně, zčásti