Hlavní obsah

Vorteil

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • výhodaeinen finanziellen Vorteil aus etw. ziehenzískat finanční užitek z čehogegenüber j-m im Vorteil seinbýt ve výhodě vůči komudie Vorteile und Nachteile etw. abwägenzvážit výhody a nevýhody čeho

Vyskytuje se v

gegenüber: Sie ist dir gegenüber im Vorteil.Ona je oproti tobě ve výhodě.

jaký: Nevím, jaké to má výhody.Ich weiß nicht, welche Vorteile es hat.

nevýhoda: výhody a nevýhodyVorteile und Nachteile

přednost: oceňovat přednosti kohoj-s Vorteile schätzen

převládnout: Výhody převládly nad nevýhodami.Die Vorteile überwogen die Nachteile.