Hlavní obsah

Vorteil

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • výhodaeinen finanziellen Vorteil aus etw. ziehenzískat finanční užitek z čehogegenüber j-m im Vorteil seinbýt ve výhodě vůči komudie Vorteile und Nachteile etw. abwägenzvážit výhody a nevýhody čeho

Vyskytuje se v

gegenüber: Sie ist dir gegenüber im Vorteil.Ona je oproti tobě ve výhodě.

jaký: Ich weiß nicht, welche Vorteile es hat.Nevím, jaké to má výhody.

nevýhoda: Vorteile und Nachteilevýhody a nevýhody

přednost: j-s Vorteile schätzenoceňovat přednosti koho

převládnout: Die Vorteile überwogen die Nachteile.Výhody převládly nad nevýhodami.

Vorteil: einen finanziellen Vorteil aus etw. ziehenzískat finanční užitek z čeho