Hlavní obsah

výrobek

Vyskytuje se v

cukrářský: cukrářské výrobkydie Konditorwaren

konečný: konečný výrobekdas Endprodukt

kovový: kovový výrobekdas Metallprodukt/Metallerzeugnis

kvalita: ekon. kvalita výrobků/služebdie Qualität der Erzeugnisse/Dienstleistungen

sója: výrobky ze sójidie Sojaprodukte

výstupní: výstupní kontrola (výrobků)die Ausgangskontrolle (von Produkten)

zmetkový: zmetkový výrobekdas Ausschussprodukt

hodnotný: hodnotný výrobek/darein hochwertiges Erzeugnis/Geschenk

keramický: keramické výrobkyKeramikware

masný: masný výrobek/extraktdie Fleischware/der Fleischextrakt

nepodařený: vyhazovat nepodařené výrobkymisslungene Erzeugnisse wegwerfen

odlišit: odlišit svůj výrobky od konkurenceseine Produkte von der Konkurrenz unterscheiden

paleta: nést paletu s výrobkydie Palette mit den Erzeugnissen tragen

pokulhávat: Výrobek pokulhává za světovou špičkou.Das Produkt hinkt der Weltspitze hinterher.

představení: představení nového výrobku na veletrhudie Vorführung eines neuen Erzeugnisses auf der Messe

škála: široká škála výrobků na trhueine breite Palette von Produkten auf dem Markt

upnout: upnout výrobek do svěrákuein Werkstück in den Schraubstock (ein)spannen

většinou: Naše výrobky se vyváží většinou do sousedních zemí.Unsere Produkte werden größtenteils in die Nachbarländer exportiert.

značit: značit výrobky etiketoudie Produkte mit Etiketten kennzeichnen