Hlavní obsah

provoz

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (organizace, pracoviště ap.) der BetriebPrádelna není v provozu.Die Wäscherei ist außer Betrieb.provoz na směnyder Schichtbetriebprovoz bez obsluhyBetrieb ohne Bedienung
  2. (stroje, zařízení ap.) der Betrieb, der Lauf, der Gangdát do provozu coetw. in Betrieb setzennouzový provozder Notbetrieb
  3. (silniční ap.) der Verkehrsilniční/železniční/letecký provozder Straßenverkehr/Eisenbahnverkehr/Luftverkehrdopr. jednosměrný provozder Einbahnverkehrdopr. ulice s jednosměrným provozemdie Einbahnstraße

Vyskytuje se v

mimo: mimo provozaußer Betrieb

pravidlo: pravidla silničního provozudie Verkehrsregel

řízení: řízení dopravního provozudie Steuerung des Autoverkehrs

silniční: pravidla silničního provozudie Regeln des Straßenverkehrs

směnný: směnný provozder Schichtbetrieb

trolejbusový: trolejbusový provozder Obusverkehr

třísměnný: třísměnný provozder Dreischichtbetrieb

být: být mimo provozaußer Betrieb sein

dvousměnný: dvousměnný provozder Zweischichtbetrieb

hospodárný: hospodárný provozein wirtschaftlicher Betrieb

motorický: motorický provozmotorischer Betrieb

plynulost: plynulost provozudie Kontinuität des Betriebs

uvést: uvést do provozuin Betrieb setzen

vyřadit: vyřadit co z provozuetw. außer Betrieb setzen

zkušební: zkušební provozder Testbetrieb, der Probebetrieb

Betrieb: den Betrieb aufnehmen/einstellenzahájit/ukončit provoz

Betrieb: in/außer Betrieb seinbýt v provozu/mimo provoz

einbahnig: einbahniger Verkehrjednosměrný provoz

in: Die Maschine ist in Betrieb.Stroj je v provozu.

aufpassen: im Straßenverkehr aufpassenbýt pozorný v silničním provozu

beschließen: die Stilllegung eines Betriebes beschließenrozhodnout o pozastavení provozu

entlasten: den Straßenverkehr durch den Ausbau der Eisenbahn entlastenodlehčit silničnímu provozu výstavbou železnice

Funktion: in/außer Funktion seinbýt v provozu/mimo provoz

nehmen: in Betrieb nehmenuvést do provozu

Sicherheit: Sicherheit des Straßenverkehrsbezpečnost silničního provozu