Hlavní obsah

řízení

Vyskytuje se v

exekuční: das Pfändungsverfahrenexekuční řízení

koncepce: das Unternehmenskonzept/Leitungsschemakoncepce podnikání/řízení

průvodní: das Beweisverfahrenprůvodní řízení

řízení: die Fernsteuerungdálkové řízení

soudní: das Gerichtsverfahrensoudní řízení

výběrový: die Ausschreibungvýběrové řízení

vyrovnávací: das Ausgleichsverfahrenvyrovnávací řízení

centrálně: ein zentral gesteuerter Staatcentrálně řízený stát

kárný: mit j-m das Rügeverfahren eröffnenpráv. zahájit kárné řízení s kým

počítačově: computergesteuertpočítačově řízený

poučka: sich nach einem Lehrsatz richtenřídit se poučkou

předpis: Vorschriften befolgenřídit se předpisy

řídit se: sich nach j-s Wünschen richtenřídit se podle přání koho

řízený: ferngesteuertřízený na dálku

vůz: einen Wagen fahrenřídit vůz

vliv: unter Alkoholeinfluss fahrenřídit pod vlivem alkoholu

befolgen: Gesetze befolgenřídit se zákony

Auto: Auto fahren könnenumět řídit auto

führen: Er erhielt die Berechtigung, einen LKW zu führen.Obdržel oprávnění řídit nákladní auto.

Panzer: einen Panzer lenkenřídit tank

richten: sich nach den Vorschriften richtenřídit se předpisy

Trunkenheit: Trunkenheit am Steuerřízení (vozidla) pod vlivem alkoholu

übernehmen: Der Kopilot übernahm das Steuer.Kopilot převzal řízení.

řídit: ein Auto lenkenřídit auto