Hlavní obsah

užívání

Vyskytuje se v

užívat: užívat (si)příjemně prožívat genießen*, auskosten, sich vergnügen

haben: mít co v užívání, užívat coetw. Akk im/in Gebrauch haben

Gebrauch: pro denní potřebu/užívánífür den täglichen Gebrauch

maritim: užívat si mořského klimatumaritimes Klima genießen

nehmen: užívat lékeine Arznei nehmen