Hlavní obsah

užívat

Vyskytuje se v

haben: mít co v užívání, užívat coetw. Akk im/in Gebrauch haben

maritim: užívat si mořského klimatumaritimes Klima genießen

nehmen: užívat lékeine Arznei nehmen

užívat: užívat (si)příjemně prožívat genießen*, auskosten, sich vergnügen