Hlavní obsah

pravidlo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (předpis) die Regel, das Regulativpravidla silničního provozudie Verkehrsregelling. pravidla pravopisudie Rechtschreibregel
  2. (zákonitost, poučka) die Regelmat. závorkové pravidlodie Klammerregelmluvnické pravidlodie Sprachregel
  3. (zvyk, zásada) die Regel, die KonventionTo je u nás pravidlem.Das ist bei uns die Regel.životní pravidlodie Lebensregel

Vyskytuje se v

pravý: die Regel der rechten Handpravidlo pravé ruky

silniční: die Regeln des Straßenverkehrspravidla silničního provozu

slušnost: die Anstandsregelnpravidla slušnosti

základní: die Grundregel, die Faustregelzákladní pravidlo

citace: gründliche Zitationsregelnzákladní pravidla citace

neměnný: unveränderliche Regelnneměnná pravidla

odchylka: eine Abweichung von der Regelodchylka od pravidla

přísný: strenge Regelnpřísná pravidla

shodnout se: sich über die Regeln einigenshodnout se na pravidlech

ustálený: eine feste Regelustálené pravidlo

zjednodušit se: Die Spielregeln haben sich nach und nach vereinfacht.Pravidla hry se postupně zjednodušila.

potvrzovat: Ausnahmen bestätigen die Regel.pořek. Výjimka potvrzuje pravidlo.

výjimka: Ausnahmen bestätigen die Regel.pořek. Výjimka potvrzuje pravidlo.

verbindlich: verbindliche Regeln aufstellenstanovit závazná pravidla

zurückrufen: die Regeln ins Gedächtnis zurückrufenvybavit si (znovu) v paměti pravidla

Ausnahme: Ausnahmen bestätigen die Regel.Výjimka potvrzuje pravidlo.

pravidlo: die Verkehrsregelpravidla silničního provozu