Hlavní obsah

základní

Přídavné jméno

  1. (hlavní, výchozí) Grund-, Elementar-základní školadie Grundschulezákladní vojenská službader Grundwehrdienstsport. základní čáradie Grundlinieekon. základní mzdader Grundlohnodb. základní jednotkadie Grundeinheitzákladní pravidlodie Grundregel, die Faustregel
  2. (základový - kámen ap.) Grund-položit základní kámen čeho, k čemuden Grundstein für etw., zu etw. legen

Vyskytuje se v

nátěr: základní nátěrder Grundanstrich

služba: základní vojenská službader Grundwehrdienst

škola: základní školadie Grundschule

výzkum: odb. základní výzkumdie Grundlagenforschung

vzdělání: základní vzdělánídie Grundbildung

žák: žák základní školyder Grundschüler

citace: základní pravidla citacegründliche Zitationsregeln

menu: základní/hlavní/kontextové menudas Grundmenü/das Hauptmenü/das Kontextmenü

praxe: praxe na základních školáchdas Praktikum in Grundschulen

problém: základní/okrajový problémdas Grundproblem/Randproblem

Kenntnis: eingehende/gründliche/hervorragende Kenntnisse habenmít podrobné/základní/vynikající znalosti

Lehrer: Lehrer für Naturkunde an einer Grundschule seinbýt učitelem přírodovědy na základní škole