Hlavní obsah

základní

Přídavné jméno

  1. (hlavní, výchozí) Grund-, Elementar-základní školadie Grundschulezákladní vojenská službader Grundwehrdienstsport. základní čáradie Grundlinieekon. základní mzdader Grundlohnodb. základní jednotkadie Grundeinheitzákladní pravidlodie Grundregel, die Faustregel
  2. (základový - kámen ap.) Grund-položit základní kámen čeho, k čemuden Grundstein für etw., zu etw. legen

Vyskytuje se v

nátěr: der Grundanstrichzákladní nátěr

služba: der Grundwehrdienstzákladní vojenská služba

škola: die Grundschulezákladní škola

výzkum: die Grundlagenforschungodb. základní výzkum

vzdělání: die Grundbildungzákladní vzdělání

žák: der Grundschüleržák základní školy

citace: gründliche Zitationsregelnzákladní pravidla citace

menu: das Grundmenü/das Hauptmenü/das Kontextmenüzákladní/hlavní/kontextové menu

praxe: das Praktikum in Grundschulenpraxe na základních školách

problém: das Grundproblem/Randproblemzákladní/okrajový problém

Kenntnis: eingehende/gründliche/hervorragende Kenntnisse habenmít podrobné/základní/vynikající znalosti

Lehrer: Lehrer für Naturkunde an einer Grundschule seinbýt učitelem přírodovědy na základní škole

základní: die Grundschulezákladní škola