Hlavní obsah

škola

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vzdělávací instituce) die Schulechodit do školydie Schule besuchen, zur Schule gehenvyloučit koho ze školyj-n von der Schule verweisenmateřská školader Kindergartenzákladní školadie Grundschulestřední školahöhere/mittlere Schule, die Mittelschule
  2. (školní budova) die Schule, das Schulgebäude
  3. (výuka) der Unterricht, die Schulechodit za školudie Schule schwänzenbýt po školenachsitzen

Vyskytuje se v

herecký: herecká školadie Schauspielschule

hotelový: hotelová školadie Hotelfachschule

hudební: hudební nástroj/školadas Musikinstrument/die Musikschule

internátní: internátní školadas Internat, die Internatsschule

jazykový: jazyková školadie Sprachschule

lesnický: lesnická školadie Forstschule

mateřský: mateřská školader Kindergarten

poddůstojnický: poddůstojnická školadie Unteroffizierschule

potápění: škola potápěnídie Tauchschule

příroda: škola v přírodě ubytovnadas Schullandheim

příroda: škola v přírodě akcedie Landschulwoche

ředitel: ředitel banky/školyder Bankdirektor/Rektor

výběrový: výběrová školadie Eliteschule

vysoký: vysoká školadie Hochschule

zahradnický: zahradnická školadie Gartenbauschule

základní: základní školadie Grundschule

zvláštní: zvláštní školadie Sonderschule

žák: žák základní školyder Grundschüler

flákat: flákat školudie Schule schwänzen

chodit: chodit do školyin die Schule gehen

chybět: chybět ve školein der Schule fehlen

jít: jít do školyin die Schule gehen

místo: Místo do školy šel k lékaři.Anstatt zur Schule ging er zum Arzt.

odchod: Zvažuje odchod ze školy.Er erwägt den Abgang von der Schule.

odvézt: odvézt děti do školydie Kinder in die Schule fahren

pádit: pádit do školyin die Schule stürmen

patron: patron školyder Schirmherr der Schule

pokud: Pokud vím, máš být ve škole.Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.

povinný: školou povinné dítěein schulpflichtiges Kind

praxe: praxe na základních školáchdas Praktikum in Grundschulen

přeřadit: přeřadit dítě do jiné školydas Kind umschulen

přijít: přijít do školy o hodinu pozdějiin die Schule eine Stunde später kommen

přijmout: přijmout koho na vysokou školuj-n an die Hochschule aufnehmen

skloubit: skloubit vrcholový sport se studiem na vysoké školeden Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbinden

slézt se: slézt se před školou s kýmsich mit j-m vor der Schule treffen

stačit: Nestačí ve škole.Er kommt in der Schule nicht nach.

trousit se: Žáci se trousí ze školy.Die Schüler kommen einzeln aus der Schule.

učitelka: učitelka mateřské školydie Kindergärtnerin, die Erzieherin im Kindergarten

ulévat se: Už týden se ulévá ze školy.Seit einer Woche schwänzt er die Schule.

vyhrnout se: Děti se vyhrnuly ze školy.Die Kinder sind aus der Schule hinausgeströmt.

vychodit: Vychodil tři školy.Er lief drei Schulen durch.

vylít: Vylili ho ze školy.Er wurde von der Schule geschmissen.

vyloučit: být vyloučen ze školyvon der Schule verwiesen werden

vyzvednout: Můžeš vyzvednout děti ze školy?Kannst du die Kinder von der Schule abholen?

zavést: zavést dítě do školydas Kind in die Schule bringen

znemožnit: znemožnit koho ve školej-n in der Schule unmöglich machen

dostat: dostat dobrou školueine gute Erziehung bekommen

anmelden: sich bei einer Schule anmeldenpřihlásit se do školy

aus: aus der Schuleze školy

in: in der Schule Erfolg habenmít úspěch ve škole

schulpflichtig: im schulpflichtigen Alterve školou povinném věku

zu: zur Schule gehenjít do školy

abgehen: von der Schule abgehenodejít ze školy

abholen: die Tochter von der Schule abholenvyzvednout dceru ze školy

abmelden: seinen Sohn von der Schule abmeldenodhlásit syna ze školy

Abschluss: keinen Abschluss habennemít dokončenu (žádnou) školu

aus: Die Schule ist aus.Škola skončila., Škola už není.

bei: sich bei der Schule treffenpotkat se u školy

besuchen: die Schule/Universität besuchenchodit do školy/na univerzitu

durchmachen: eine Schule durchmachenvychodit školu

fahren: zur Arbeit/Schule fahrenjet do práce/školy

Hochschule: Sie studiert an einer Hochschule.Studuje na vysoké škole.

kommen: aus der Schule kommenpřijít ze školy

Lehrer: Lehrer für Naturkunde an einer Grundschule seinbýt učitelem přírodovědy na základní škole

nachsitzen: die Schüler nachsitzen lassennechat žáky po škole

rangeln: Die Kinder rangelten in der Schule.Děti se ve škole tahaly.

Schule: zur/in die Schule gehenjít/chodit do školy

Schule: von der Schule verwiesen werdenbýt vyloučený ze školy

Schule: die Schule schwänzenchodit za školu

Schule: die Schule RembrandtsRembrandtova škola

versagen: Die Schule hat total versagt.Škola totálně selhala.

verschlafen: Er kam zu spät zur Schule, weil er verschlafen hat.Přišel pozdě do školy, protože zaspal.

verweisen: j-n von der Schule verweisenvyloučit ze školy koho