Hlavní obsah

příroda

Vyskytuje se v

od, ode: von Natur ausod přírody

ochránce: der Naturschützerochránce přírody

pozorování: die Naturbeobachtungpozorování přírody

produkt: die Naturprodukteprodukty přírody

řád: die Naturordnugřád přírody

volný: in die freie Naturdo volné přírody

živý: belebte Naturživá příroda

neživý: unbelebte Naturneživá příroda

obdařit: Die Natur hat ihm Schönheit verliehen.Příroda ho obdařila krásou.

panenský: jungfräuliche Natur bewundernobdivovat panenskou přírodu

přemoct: die Natur bezwingenpřemoci přírodu

beschaffen: Er ist von Natur nicht anders beschaffen.Je už od přírody takový.

Natur: die (un)belebte Natur(ne)živá příroda

überfressen: Tiere in freier Wildbahn überfressen sich nicht.Zvířata ve volné přírodě se nepřežírají.

Wildbahn: in freier Wildbahn lebende Tierezvířata žijící ve volné přírodě

příroda: belebte/unbelebte Naturživá/neživá příroda