Hlavní obsah

řád

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pravidla, soubor norem) die Ordnung, das Statutpráv. trestní řáddie Strafprozessordnungškolní/domovní řáddie Schulordnung/Hausordnungdopr. jízdní řádder Fahrplan
  2. (zřízení, uspořádání) die (An)Ordnung, das Systemřád přírodydie Naturordnugspolečenský řáddie Gesellschaftsordnung
  3. (řehole) der Ordenjezuitský řádder Jesuitenorden
  4. (vyznamenání) der Orden, die Auszeichnungvyznamenat řádem kohoj-n mit einem Orden auszeichnenpodvazkový řádder Hosenbandorden
  5. (úroveň kvality ap.) der Rang, der Status
  6. (čísla ap.) die Ordnung

Vyskytuje se v

feudální: die Feudalordnungfeudální řád

jezuitský: der Jesuitenordenjezuitský řád

jízdní: der Fahrplanjízdní řád

kázeňský: die Disziplinarordnungkázeňský řád

pracovní: die Arbeitsordnungpracovní řád

premonstrátský: der Prämonstratenserordenpremonstrátský řád

přepravní: die Transportordnungdopr. přepravní řád

stávkový: die Streikordnungstávkový řád

vývěsní: die Aushangfahrplänevývěsní jízdní řády

připnout: j-m einen Orden ansteckenpřipnout komu řád

laut: laut Fahrplan kommenpřijet podle jízdního řádu

fahren: Der Zug fährt fahrplanmäßig.Vlak jezdí podle jízdního řádu.

Ordnung: die Ordnung bewahren/gefährdenzachovávat/ohrožovat řád

řád: die Strafprozessordnungpráv. trestní řád