Hlavní obsah

Natur

Vyskytuje se v

beschaffen: Je už od přírody takový.Er ist von Natur nicht anders beschaffen.

od, ode: od přírodyvon Natur aus

příroda: živá/neživá přírodabelebte/unbelebte Natur

volný: do volné přírodyin die freie Natur

živý: živá přírodabelebte Natur

jemný: mít jemnou povahueine feine Natur haben

mírný: mít mírnou povahueine friedliche Natur haben

nátura: mít silnou náturueine starke Natur haben

neživý: neživá přírodaunbelebte Natur

obdařit: Příroda ho obdařila krásou.Die Natur hat ihm Schönheit verliehen.

panenský: obdivovat panenskou přírodujungfräuliche Natur bewundern

povaha: lidská povahadie menschliche Natur

protikladný: protikladné povahygegensätzliche Naturen

přemoct: přemoci přírodudie Natur bezwingen

příbuzný: příbuzné povahyverwandte Naturen

Natur: (ne)živá přírodadie (un)belebte Natur