Hlavní obsah

přemoct, přemoci

Vyskytuje se v

protivník: einen Gegner besiegenpřemoci protivníka

přemoct se: Er konnte sich kaum bezwingen.Nedokázal se přemoci.

Schwäche: von einer Schwäche befallen werdenbýt přemožen slabostí

přemoct: die Natur bezwingenpřemoci přírodu