Hlavní obsah

vylít

Vyskytuje se v

hněv: seinen Zorn an j-m auslassenvylít si na kom hněv

vylít se: Der Fluss ist über die Ufer getreten.Řeka se vylila ze břehů.

dítě: das Kind mit dem Bade ausschüttenpřen. vylít s vaničkou i dítě

vztek: seinen Zorn an j-m auslassenvylít si na kom vztek

abgießen: Gieß Wasser (aus dem Eimer) ab!Vylij vodu (z kýblu)!

Ärger: den Ärger an j-m auslassenvylít si (svou) zlost na kom

ausgießen: das Wasser in den Ausguss ausgießenvylít vodu do odpadu

vylít: den kalten Kaffee ausschüttenvylít studenou kávu