Hlavní obsah

zvyk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (obvyklé chování) die Gewohnheitdělat co ze zvykuetw. aus (reiner) Gewohnheit tunsíla zvykudie Macht der Gewohnheit
  2. zvyky (obyčeje) die Bräuche, die Traditionen, die Sitten

Vyskytuje se v

domorodý: domorodé zvykyeinheimische Bräuche

kmen: jazyk/zvyky kmenedie Sprache/Sitten des Stammes

krajový: krajové zvykyregionale Traditionen

přidržet se: přidržet se starých zvykůan alten Bräuchen festhalten

síla: síla zvykudie Macht der Gewohnheit

tradiční: tradiční zvykyherkömmliche Bräuche

anknüpfen: navázat na starý zvykan einen alten Brauch anknüpfen

Gewohnheit: síla zvykudie Macht der Gewohnheit

beleben: oživit staré zvyky a obyčejealte Sitten und Gebräuche beleben

bewahren: zachovávat zvykyBräuche bewahren

brechen: skoncovat se starým zvykemmit einer alten Gewohnheit brechen

festhalten: držet se starých zvykůan alten Gewohnheiten festhalten

Gebrauch: zvyky a obyčejeSitten und Gebräuche

volkstümlich: co slavit podle lidového zvykuetw. nach volkstümlichem Brauch feiern

zvyk: dělat co ze zvykuetw. aus (reiner) Gewohnheit tun