Hlavní obsah

zvyk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (obvyklé chování) die Gewohnheitdělat co ze zvykuetw. aus (reiner) Gewohnheit tunsíla zvykudie Macht der Gewohnheit
  2. zvyky (obyčeje) die Bräuche, die Traditionen, die Sitten

Vyskytuje se v

domorodý: domorodé zvykyeinheimische Bräuche

kmen: jazyk/zvyky kmenedie Sprache/Sitten des Stammes

krajový: krajové zvykyregionale Traditionen

přidržet se: přidržet se starých zvykůan alten Bräuchen festhalten

síla: síla zvykudie Macht der Gewohnheit

tradiční: tradiční zvykyherkömmliche Bräuche

anknüpfen: an einen alten Brauch anknüpfennavázat na starý zvyk

Gewohnheit: die Macht der Gewohnheitsíla zvyku

beleben: alte Sitten und Gebräuche belebenoživit staré zvyky a obyčeje

bewahren: Bräuche bewahrenzachovávat zvyky

brechen: mit einer alten Gewohnheit brechenskoncovat se starým zvykem

festhalten: an alten Gewohnheiten festhaltendržet se starých zvyků

Gebrauch: Sitten und Gebräuchezvyky a obyčeje

volkstümlich: etw. nach volkstümlichem Brauch feiernco slavit podle lidového zvyku