Hlavní obsah

kmen

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (stromu ap.) der (Baum)Stamm
  2. (společenství rodů) der Stammjazyk/zvyky kmenedie Sprache/Sitten des Stammes
  3. (národ) der Stammslovanské kmenyslawische Stämme
  4. (systematická jednotka) der Stamm
  5. (část slova) der Stamm

Vyskytuje se v

jilmový: der Ulmenstammjilmový kmen

obvod: der Umfang eines Baumstammesobvod kmene

skutálet: den Baumstamm vom Berg herunterrollenskutálet kmen z kopce

vyhlazený: vernichtete Indianerstämmevyhlazené indiánské kmeny

einen: Die Stämme haben sich geeint.Kmeny se sjednotily.

rammen: Die Stämme rammten gegen den Brückenpfeiler.Kmeny narazily do mostního pilíře.

schlingen: Efeu schlingt sich um den Baumstamm.Břečťan se pne kolem kmene stromu.

turnen: Sie ist geschickt über die gefällten Stämme geturnt.Dovedně přelezla pokácené kmeny.

kmen: die Sprache/Sitten des Stammesjazyk/zvyky kmene