Hlavní obsah

vyhlazený

Vyskytuje se v

vyhladit se: Der Stein hat sich im Fluss geglättet.Kámen se v řece vyhladil.

vyhlazený: geliftete Hautvyhlazená kůže

vyhladit: einen zerknitterten Zettel glättenvyhladit zmuchlaný lístek