Hlavní obsah

zásada

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

lpět: lpět na svých zásadáchan seinen Prinzipien festhalten

slučovat se: To se neslučuje s mými životními zásadami.Das ist nicht in Einklang mit meinen Lebensprinzipien.

Prinzip: mít (své) zásady(seine) Prinzipien haben

zásada: v zásaděim Prinzip