Hlavní obsah

vztah

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (přátelský, obchodní ap.) die Beziehung, das Verhältnisbýt v příbuzenském vztahu s kýmmit j-m verwandt seinukončit vztahdie Beziehung beendenmezilidské vztahyzwischenmenschliche Beziehungen
  2. (souvislost) die Beziehungvztah mezi teorií a praxídie Beziehung zwischen Theorie und Praxis

Vyskytuje se v

partnerský: die Partnerbeziehungenpartnerské vztahy

ručitelský: die Haftungsverhältnisseručitelské vztahy

zdravý: eine gesunde Beziehungzdravý vztah

bortit se: Ihre Beziehung bricht zusammen.přen. Jejich vztah se bortí.

nezávazný: unverbindliche Beziehungnezávazný vztah

odpovědný: eine verantwortungsvolle Beziehung zu j-m/etw.odpovědný vztah ke komu/čemu

problematický: problematische Beziehungenproblematické vztahy

rozkol: der Zwiespalt in Beziehungenrozkol ve vztazích

skončený: beendete (Liebes)Beziehungskončený (milostný) vztah

slepit: zerbrochene Beziehung zusammenleimenpřen. slepit rozbitý vztah

ubíjet: Diese Beziehung macht mich fertig.Ten vztah mě ubíjí.

utnout: die Beziehung abbrechenutnout vztah

vypjatý: Ihre Beziehung war extrem gespannt.Jejich vztah byl krajně vypjatý.

nahe: mit j-m in naher Beziehung stehenmít důvěrný vztah s kým

Verbindung: Verbindung mit j-m habenmít blízký vztah s kým

abbrechen: eine Beziehung abbrechenukončit vztah

Beziehung: mit/zu j-m gute zwischenmenschliche Beziehungen unterhaltenudržovat s kým dobré mezilidské vztahy

Missklang: In ihrer Beziehung gab es Missklänge.Jejich vztah nebyl harmonický.

nachbarlich: gute nachbarliche Beziehungen pflegenpečovat o dobré sousedské vztahy

vztah: zwischenmenschliche Beziehungenmezilidské vztahy