Hlavní obsah

skončený

Vyskytuje se v

vysílání: die Übertragung beendenskončit vysílání

naopak: So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!

nula: Das Spiel endete drei zu null.Zápas skončil tři nula.

skončit: etw. ist schon ausco už skončilo

trnout: Er hat Angst, dass es schlecht gelingt.Trne, že to špatně skončí.

kommen: zum Abschluss kommenuzavřít se, skončit jednání ap.

abschließen: das Jahr mit Verlust abschließenskončit rok (se) ztrátou

Abschluss: etw. zum Abschluss bringendovést ke konci, skončit, uzavřít co

aufhören: Das muss aufhören!To musí skončit!, Tak to dál nejde!

aus: Die Schule ist aus.Škola skončila., Škola už není.

skončený: beendete (Liebes)Beziehungskončený (milostný) vztah