Hlavní obsah

Beziehung

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. vztah přátelský, obchodní ap., styk mezi lidmi, státy ap.mit/zu j-m gute zwischenmenschliche Beziehungen unterhaltenudržovat s kým dobré mezilidské vztahymit/zu j-m Beziehungen aufnehmennavázat vztah s kým
  2. vztah, souvislost, vzájemnost mezi jevyin Beziehung zu etw. stehenbýt ve vztahu, mít vztah k čemu

Vyskytuje se v

nahe: mít důvěrný vztah s kýmmit j-m in naher Beziehung stehen

abbrechen: ukončit vztaheine Beziehung abbrechen

Missklang: Jejich vztah nebyl harmonický.In ihrer Beziehung gab es Missklänge.

nachbarlich: pečovat o dobré sousedské vztahygute nachbarliche Beziehungen pflegen

verfügen: mít dobré kontaktyüber gute Beziehungen verfügen

styk: mít styky(gute) Beziehungen haben

vztah: mezilidské vztahyzwischenmenschliche Beziehungen

zdravý: zdravý vztaheine gesunde Beziehung

bližší: udržovat bližší styky s kýmnähere Beziehungen mit j-m erhalten

bortit se: přen. Jejich vztah se bortí.Ihre Beziehung bricht zusammen.

nezávazný: nezávazný vztahunverbindliche Beziehung

odpovědný: odpovědný vztah ke komu/čemueine verantwortungsvolle Beziehung zu j-m/etw.

otcovský: mít ke komu otcovský poměrzu j-m eine väterliche Beziehung haben

problematický: problematické vztahyproblematische Beziehungen

rozkol: rozkol ve vztazíchder Zwiespalt in Beziehungen

skončený: skončený (milostný) vztahbeendete (Liebes)Beziehung

slepit: přen. slepit rozbitý vztahzerbrochene Beziehung zusammenleimen

ubíjet: Ten vztah mě ubíjí.Diese Beziehung macht mich fertig.

utnout: utnout vztahdie Beziehung abbrechen

vypjatý: Jejich vztah byl krajně vypjatý.Ihre Beziehung war extrem gespannt.

Beziehung: udržovat s kým dobré mezilidské vztahymit/zu j-m gute zwischenmenschliche Beziehungen unterhalten