Hlavní obsah

einführen

Sloveso

  1. etw. Akk irgendwohin zavést/zavádět co kam sondu do hrtanu ap.ein Zäpfchen einführenzavést čípek
  2. etw. Akk irgendwohin dovážet, importovat co kam cizí výrobky ap.
  3. etw. Akk irgendwo zavést co kde novinky ap.
  4. j-n in etw. Akk zasvětit, uvést koho do čeho do problematiky ap.

Vyskytuje se v

einfahren: sich einfahrenzajet se naučit se řídit

einfahren: sich einfahrenzažít se zvyk ap.

einfahren: das Korn einfahrensvážet obilí

einfahren: eine Antenne einfahrenzasunout anténu

Schacht: in den Schacht einfahrensjet do šachty