Hlavní obsah

verführen

Vyskytuje se v

verfahren: Die Sache ist völlig verfahren.Ta věc je úplně ztracená.

verführen: j-n zum Trinken verführenzlákat koho k pití

demonstrativní: demonstratives Verfahrendemonstrativní postup

plánovitý: planmäßiges Verfahrenplánovitý postup

vyjet: viel Benzin verfahrenvyjet spoustu benzinu

záměrný: das absichtliche Verfahrenzáměrný postup

verfahren: sich verfahrenzajet si, zabloudit