Hlavní obsah

Sprache

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. řeč schopnost mluvit
  2. mluva, řeč způsob, styl vyjadřováníeine verständliche Sprachesrozumitelná řeč
  3. jazyk, řeč cizí ap.die geschriebene/gesprochene Sprachepsaný/mluvený jazykzwei Sprachen (fließend) sprechenmluvit (plynně) dvěma jazyky
  4. jazyk programovací ap.

Vyskytuje se v

erlernbar: Diese Sprache ist leicht erlernbar.Tento jazyk se dá snadno naučit.

verschlagen: Als sie das hörte, verschlug es ihr die Sprache.Když to uslyšela, vzalo jí to řeč.

klasický: klassische Sprachenklasické jazyky

jadrný: kernige Sprachejadrná řeč

kmen: die Sprache/Sitten des Stammesjazyk/zvyky kmene

komolit: die fremde Sprache radebrechenkomolit cizí jazyk

mluva: die menschliche Sprachelidská mluva

očistit: die Sprache von Fremdwörtern säubernočistit jazyk od cizích slov

příbuzný: verwandte Sprachenpříbuzné jazyky

rozhodný: in der Sprache entschlossen seinbýt rozhodný v řeči

vstřebat: die neue Sprache in sich aufsaugenvstřebat nový jazyk

jazyk: die gleiche Sprache sprechenmluvit společným jazykem

řeč: die Sprache verlierenztratit řeč

ven: Heraus damit!, Heraus mit der Sprache!Ven s tím! řekni to

Sprache: eine verständliche Sprachesrozumitelná řeč