Hlavní obsah

Sprache

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. řeč schopnost mluvit
  2. mluva, řeč způsob, styl vyjadřováníeine verständliche Sprachesrozumitelná řeč
  3. jazyk, řeč cizí ap.die geschriebene/gesprochene Sprachepsaný/mluvený jazykzwei Sprachen (fließend) sprechenmluvit (plynně) dvěma jazyky
  4. jazyk programovací ap.

Vyskytuje se v

erlernbar: Diese Sprache ist leicht erlernbar.Tento jazyk se dá snadno naučit.

verschlagen: Als sie das hörte, verschlug es ihr die Sprache.Když to uslyšela, vzalo jí to řeč.

klasický: klasické jazykyklassische Sprachen

jadrný: jadrná řečkernige Sprache

kmen: jazyk/zvyky kmenedie Sprache/Sitten des Stammes

komolit: komolit cizí jazykdie fremde Sprache radebrechen

mluva: lidská mluvadie menschliche Sprache

očistit: očistit jazyk od cizích slovdie Sprache von Fremdwörtern säubern

příbuzný: příbuzné jazykyverwandte Sprachen

rozhodný: být rozhodný v řečiin der Sprache entschlossen sein

vstřebat: vstřebat nový jazykdie neue Sprache in sich aufsaugen

jazyk: mluvit společným jazykemdie gleiche Sprache sprechen

řeč: ztratit řečdie Sprache verlieren

ven: Ven s tím! řekni toHeraus damit!, Heraus mit der Sprache!