Hlavní obsah

kmen

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (stromu ap.) der (Baum)Stamm
  2. (společenství rodů) der Stammjazyk/zvyky kmenedie Sprache/Sitten des Stammes
  3. (národ) der Stammslovanské kmenyslawische Stämme
  4. (systematická jednotka) der Stamm
  5. (část slova) der Stamm

Vyskytuje se v

jilmový: jilmový kmender Ulmenstamm

obvod: obvod kmeneder Umfang eines Baumstammes

skutálet: skutálet kmen z kopceden Baumstamm vom Berg herunterrollen

vyhlazený: vyhlazené indiánské kmenyvernichtete Indianerstämme

einen: Kmeny se sjednotily.Die Stämme haben sich geeint.

rammen: Kmeny narazily do mostního pilíře.Die Stämme rammten gegen den Brückenpfeiler.

schlingen: Břečťan se pne kolem kmene stromu.Efeu schlingt sich um den Baumstamm.

turnen: Dovedně přelezla pokácené kmeny.Sie ist geschickt über die gefällten Stämme geturnt.

kmen: jazyk/zvyky kmenedie Sprache/Sitten des Stammes