Hlavní obsah

daraus

Příslovce

  • z toho, z čeho z této místnosti, nádoby ap.Das ist mein Glas, wer hat daraus getrunken?To je moje sklenice, kdo z ní pil?Mach dir nichts daraus!Nic si z toho nedělej!

Vyskytuje se v

erschließen: Z toho se dá vyvodit, že ...Daraus ist zu erschließen, dass ...

erwachsen: Z toho nemohlo vzejít nic dobrého.Daraus konnte nichts Gutes erwachsen.

folgern: Z toho lze vyvodit, že...Daraus lässt sich folgern, dass...

schließen: To se z toho nedá jen tak vyvodit.Das lässt sich nicht ohne weiteres daraus schließen.

werden: Z toho stejně nic nebude.Das/Daraus wird doch nichts!

nic: Nic si z toho nedělej!Mach dir nichts daraus!

dělat: Nic si z toho nedělej.Mach dir nichts daraus.

daraus: To je moje sklenice, kdo z ní pil?Das ist mein Glas, wer hat daraus getrunken?